ГХБ въвежда нов Balance of Month продукт на дългосрочния сегмент

Уважаеми партньори,

Имаме удоволствието да ви съобщим, че считано от 18.10.2021 г. продуктовата гама на "Газов Хъб Балкан" ЕАД се увеличава с нов продукт  - Balance  of  month, или съкратено BGH BOM.

BOM е продукт за остатъка на всеки газов месец, като търговията започва на първо число на месеца. Доставката на продукта е в рамките на последващите дни след деня на сключване на сделката (от газов ден Д+1), до последния календарен ден на месеца включително. Периодите за доставка по този продукт не може да съвпадат с периода на доставка на друг действащ продукт на ГХБ като газов месец, седмица или уикенд.

Часовете за търговия са 9:00 – 17:00 от понеделник до неделя.

Основните данни за продукта можете да намерите в Спецификация  на  продукт  Balance  of  Month (BOM).

Продуктът BOM е стандартен за газовите борси в ЕС и очакваме да има съществена роля както за повишаване на ликвидността на пазара, така и за осигуряването на допълнителна възможност на членовете на пазара на ГХБ да допълват  и  оптимизират своето портфолио.

В случай, че имате въпроси или желаете да направите предложения за този или за друг продукт на пазара на ГХБ, ще се радваме за Вашата обратна връзка на имейл: admin@balkangashub.bg.

От екипа на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД