ГХБ предлага 24/7 web API комуникационен канал за достъп до публична и частна информация.

Публичната част съдържа информация, която се ползва без заплащане на такси и е относно членовете на пазара на ГХБ, търгуваните количества и постигнати цени, които са публично достъпни на сайта на компанията.

Частната информация е достъпна само за членове на пазара на ГХБ в допълнение към публичната информация. Частната информация съдържа данни за оферти и сделки, както и друга търговска информация за пазарните сегменти на които съответният клиент е активен. Частната информация се ползва на база заплащане на такси.

Документи, свързани с API услугите:

Регистрационна форма

Споразумение за ползване на API услуги

Такси за ползване на платформата на ГХБ