Декларация за поверителност и защита на личните данни

Въведение

В „Газов Хъб Балкан” ЕАД оценяваме доверието Ви като потребители на сайта, когато споделяте личните си данни с нас и разбираме, че сте загрижени за предоставената ни информация и за това как я обработваме и съхраняваме.

Настоящата Декларация за поверителност определя (при пълна прозрачност и в съответствие с приложимите закони и разпоредби, особено Общия регламент относно защитата на данните — Регламент (ЕС) 2016/679 — GDPR) базата, върху която обработваме и съхраняваме Вашите лични данни („лични данни“), когато осъществявате достъп до сайта ни или се свързвате с нас.

ПРИНЦИПИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Ние ще спазваме законодателството по защита на личните данни, съгласно което те следва:

 • да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 • да се събират само за валидни цели, които ние сме обяснили ясно, и да не се използват по никакъв друг начин, който не е съвместим с тези цели;
 • да бъдат подходящи, свързани със и ненадхвърлящи необходимото за целите, които сме посочили;
 • да бъдат в точен и актуален вид;
 • да бъдат съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимото и за целите, които сме посочили;
 • да бъдат надлежно защитени.
Бърз поглед върху ключовите процедури на „Газов Хъб Балкан” ЕАД по обработване на данни

„Газов Хъб Балкан” ЕАД събира и използва личните данни, които Вие ни предоставяте или които ние събираме за Вас, когато преглеждате нашия сайт, с рекламна цел, за да Ви представя своите продукти и услуги, да осъществява връзка с Вас с цел предоставяне на информация, да отговаря на Ваши запитвания и да анализира и подобрява качеството на своите продукти или услуги.

Достъпът до сайта ни и използването му от Ваша страна са предмет на общите условия на нашата Декларация за поверителност и всички приложими закони. Обработването на личните Ви данни ще се ограничава до това, което е необходимо във връзка с горепосочените цели. Ние ще искаме Вашето изрично съгласие само когато е необходимо чрез опции за получаване на съгласие, за да упражнявате пълен контрол върху информацията, която обработваме и съхраняваме за Вас. В противен случай ще обработваме Вашите лични данни, само ако е необходимо за изпълнение на договора, сключен с Вас, за спазване на правното задължение на „Газов Хъб Балкан” ЕАД и/или за целите на законните интереси на „Газов Хъб Балкан” ЕАД.

Възможно е да променяме от време на време настоящата Декларация за поверителност, като публикуваме нейната актуализирана версия на сайта си. Ще оповестяваме всяка съществена промяна, за да можете напълно да разберете промените, които действително се прилагат. Моля, преглеждайте тази Декларация за поверителност често, за да сте винаги информирани за това как използваме личните Ви данни.

Настоящата Декларация за поверителност е с дата 09.12.2019

Какви лични данни събираме за Вас?

Видът на информацията и на личните данни, които събираме за Вас, когато посещавате нашия сайт или взаимодействате с нас, може да включва следното:

 • Предоставените от Вас лични данни — например Вашето име, пощенски адрес и други данни за контакт като телефонния номер и имейл адреса Ви, всякакви оплаквания, които може да имате, както и всички други данни, които получаваме, ако комуникираме с Вас по имейл, онлайн или чрез социални медии, и всяка друга информация, която предоставяте — например когато се регистрирате в наши сайтове, абонирате се за бюлетините ни, участвате в поддържани от нас търговски платформи, предоставяте клиентски отзиви, участвате в проучвания и други;
 • Информация за плащане (в случай, че е приложимо) — включително данни за платежната Ви сметка, номера на кредитни и дебитни карти, дата на изтичане, адрес за доставка и фактуриране;
 • Информация за влизане в профила — включително всяка информация, която е необходима за създаване на потребителски профил като например потребителско име, парола и въпрос и отговор за сигурност;
 • Автоматично събрана информация — включително информация за компютъра, IP адреса и браузъра Ви, която можем да събираме, например когато използваме собствени бисквитки в сайта си или бисквитки, притежавани от трети страни и подобни технологии, които събират информация за използването от Ваша страна на сайтовете ни, или за взаимодействията Ви с нас по имейл;
Защо събираме Вашите лични данни?

Събираме и използваме Личните Ви данни за целите, посочени по-долу, на законна основа. Моля, имайте предвид, че доколкото вече имаме информация за Вас, можем да използваме тази информация за същите цели.

За законни търговски интереси: може да използваме Вашите лични данни (както обобщени, така и на индивидуална база) като данните Ви за контакт, електронни идентификационни данни и онлайн с рекламна цел и с цел анализиране и подобряване на качеството на продуктите или услугите ни, както и за да разберем най-пълно изискванията Ви като клиент.

Това също така означава, че анализираме информацията, която ни предоставяте, както и използването от Ваша страна на нашия сайт и използваме цялата тази информация, за да я подобрим и да Ви предложим по-добър потребителски опит.

Също така, може да използваме личните Ви данни за законни търговски интереси като: генериране на обобщени статистически данни за потребителите на нашите продукти и услуги; подпомагане на сигурността и предотвратяване на измами; за целите на целостта на системата; както и за други законни бизнес цели, разрешени от приложимото право, за които своевременно ще предоставим съответната информация.

Възможно е също така да използваме Вашата информация въз основа на съгласието Ви, ако е предоставено, например за маркетингови цели и за приспособяване на нашите комуникации с Вас въз основа на Вашите профили чрез електронна поща, SMS, други електронни средства или по друг начин. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

За да спазваме правните си задължения като например поддържането на подходяща търговска документация, разглеждане на жалби, като спазваме законовите изисквания от страна на публичните органи и приложимите закони и разпоредби или друго, което се изисква от закона.

Колко дълго пазим личните Ви данни?

Ще съхраняваме Вашите лични данни само докато е необходимо за целта, за която са ни предоставени или са събрани от нас (например за времето, необходимо за да отговорим на запитвания или да разрешим проблеми).

Затова може да запазим личите Ви данни за разумен период от време след последния Ви контакт с нас. Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими, ги унищожаваме или изтриваме по безопасен начин. Вместо да унищожаваме или изтриваме личните Ви данни, може да ги направим анонимни, за да не могат да бъдат свързвани с Вас или отнесени към Вас. В някои случаи може да имаме законови или регулаторни задължения, които изискват от нас да съхраняваме конкретни записи за определен период от време.

С кого може да споделяме личните Ви данни?

Можем да споделяме Вашите лични данни със:

 • Доставчици на услуги и лица, обработващи данни. Може да ангажираме трети страни-доставчици, представители, доставчици на услуги и свързани юридически лица да ни предоставят услуги от наше име като например поддръжка на вътрешните операции на нашите уебсайтове или мобилни приложения или за техническа обработка (например хостинг услуги или съхранение на данни) и други свързани услуги.
 • Докато предоставят услугите си, те може да осъществяват достъп, да получават, да поддържат или по други начин да обработват лични данни от Ваше име. Договорите ни с тези доставчици на услуги не позволяват използването на Вашата информация за техни собствени цели, включително и за маркетинговите им цели. В съответствие с приложимите законови изисквания предприемаме разумни търговски стъпки, за да изискаме от трети страни да защитават адекватно Вашите лични данни и да ги обработват само в съответствие с инструкциите ни.
 • Партньори. Понякога можем да Ви предложим услуга или приложение в сътрудничество с партньори. Затова може да се наложи да разкрием личните Ви данни на тези партньори. В съответствие с приложимите законови изисквания предприемаме разумни търговски стъпки, за да изискаме от трети страни да защитават адекватно Вашите лични данни и да ги обработват само в съответствие с инструкциите ни или при съвместен контрол. В случаите, в които оповестяването на Вашите лични данни на партньори-трети страни се осъществява въз основа на Вашето съгласие или заявка от Ваша страна, когато е уместно, ясно ще Ви уведомяваме за споделянето, като ще имате избор да не участвате или да възразите по други начин срещу подобно споделяне.
 • Трети страни в случай на законово изискване. Може също да разкрием Вашите лични данни, ако считаме, че се изисква по закон, или че това е разумно необходимо за спазване на правните процедури; когато считаме, че е необходимо или уместно да разкриваме лични данни на правоприлагащите органи, като например при разследване на действителни или подозирани измами или нарушения на закона, нарушения на сигурността или нарушения на настоящата Декларация за поверителност; да отговаряме на жалби срещу нас.
Как гарантираме сигурността на личните Ви данни?

Използваме различни физически, технически и административни стандарти, технологии и процедури за сигурност, които помагат за защитата на Вашите лични данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда на подходящо ниво в зависимост от чувствителността на информацията.

Предприемаме стъпки, за да ограничаваме достъпа до личните Ви данни на лица, които трябва да имат достъп до тях за една от целите, изброени в настоящата Декларация за поверителност. Освен това по договор гарантираме, че трета страна, която обработва Вашите лични данни, осигурява поверителност и интегритет на данните Ви по сигурен начин.

Какви права имате по отношение на личните данни, които съхраняваме за Вас?

Вие имате следните права:

 • да получите копие от личните си данни заедно с информация за това как и на какво основание се обработват тези лични данни;
 • да коригирате неточни лични данни (включително правото да бъдат допълнени непълни лични данни);
 • да изтриете личните си данни при някои обстоятелства, когато вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени;
 • да ограничите обработването на личните си данни, когато:
  • точността на личните данни е поставена под съмнение;
  • обработването им е незаконно, но Вие възразявате срещу изтриването на личните данни;
  • ние вече не изискваме личните данни за целите, за които са събрани, но те са необходими за създаването, упражняването или защитата на правен иск;
  • вие оспорвате обработването, което е оправдано въз основа на легитимен интерес;
 • да възразите срещу решения, които се основават единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране;
 • да получите преносимо копие на личните си данни или копие да бъде прехвърлено на администратор-трета страна, когато това е технически осъществимо и не води до неоправдани разходи.
Социални медии и други уебсайтове

Когато участвате в някой от нашите „Газов Хъб Балкан” ЕАД профили или той присъства в някой от различните форуми на социалните медии като Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, YouTube и др., трябва да сте запознати и да знаете как се работи с предоставените инструменти от тези сайтове, които Ви позволяват да избирате как да споделяте личните данни в профила(ите) си в социалните медии.

За тези форуми се прилагат практиките или политиките за защита на личните данни на тези трети страни, затова Ви препоръчваме да прочетете приложимите Декларации за поверителност, условията за ползване и свързаната с тях информация за това как се използват личните Ви данни в тези социални медии.

Освен това нашият сайт може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни; ако следвате тези връзки, ще излезете от нашия уебсайт и мобилни приложения. Въпреки че тези уебсайтове на трети страни са избрани внимателно, „Газов Хъб Балкан” ЕАД не поема отговорност за използването на личните Ви данни от тези организации.

Длъжностно лице по защита на данните на „Газов Хъб Балкан” ЕАД

„Газов Хъб Балкан” ЕАД има длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД), което отговаря за спазването на закона за защита на данните. Можете да се свързвате по всяко време с длъжностното лице по защитата на данните на „Газов Хъб Балкан” ЕАД или с неговата служба по всяко време, ако имате въпроси, съмнения относно обработката на личните Ви данни или някакъв проблем, свързан със защитата на данните.