Уважаеми партньори,

Имаме удоволствието да ви съобщим, че считано от 6 юни 2022 г. продуктовата гама на "Газов Хъб Балкан" ЕАД се увеличава с новa точка на търговия – IGB Locational.

Добавената нова точка за търговия осигурява възможност за осъществяване на сделки на физическата точка на междусистемно свързване между газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД и Интерконектора Гърция-България (IGB) – IP Стара Загора.

За допълнителна информация: ГХБ въвежда нова точка за търговия – IGB Locational