СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРЕН СЕГМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАЗ НА „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД

Уважаеми партньори,

В продължение на новината, публикувана от "ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН" ЕАД на 29 ноември 2019 , бихме искали да благодарим за предоставените становища по проекта на Споразумение за участие на GRP сегмента на платформата за търговия на "ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН" ЕАД.

Публикуваме окончателния вариант на споразумението, след взетите предвид аргументирани становища. С цел осигуряване на участие в търговете по програмата за освобождаване на газ за 2020 г., в срок до 6 декември 2019 г. регистрираните участници следва да изпратят оригиналния документ, подписан в два екземпляра, с попълнени всички фирмени данни, в деловодството на "ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН" ЕАД на следния адрес:

ж.к. „Люлин“ 2,
бул. „Панчо Владигеров“ 66,
София 1336, България
На вниманието на Симона Баракова
Тел: +359 2 939 6549, Мобилен тел: +359 884 070 084

В допълнение, сканирано копие от подписаното Споразумение с попълнени всички фирмени данни следва да бъде изпратено възможно най-рано на следния имейл адрес: admin@balkangashub.bg с копие до simona.barakova@balkangashub.bg

Обръщаме внимание, че във връзка с изразените становища за възможност за последваща смяна на изходните точки, описани в приложение 2 към споразумението за участие, "Газов Хъб Балкан" ЕАД е в готовност да приеме такива изменения чрез подписване на допълнителен анекс към споразумението, доколкото измененията не противоречат на чл. 176а, ал.3 от Закона за енергетиката.

Бихме искали да напомним, че на 5 и 6 декември 2019 г. между 10:00 ч. и 16:00 ч. (EET) участниците, подали документи за регистрация, ще могат да участват в два тестови търга за GRP посредством програмата Trayport Joule.

С уважение,

Екипът на "Газов Хъб Балкан" ЕАД