НА 30 МАЙ 2023 Г. НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ТЪРГОВИЯ НА „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТЪРГ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРИРОДЕН ГАЗ НА „СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ООД

Уважаеми партньори,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 30 май (вторник) 2023 г., от 10:00 до 12:00 ч. на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД ще се проведе търг за покупка на природен газ от страна на „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД за продукт с период на доставка от 1.6.2023 г. до 30.6.2023 г. (вкл.) и място на доставка ПГХ „Чирен“.

Право на участие в търга имат членовете на пазара на ГХБ, които имат валидна лицензия за дейността „търговия с природен газ“, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране, притежаващи количества природен газ в ПГХ „Чирен“ за съответния период.

„Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД има право да отмени търга до 16:00 ч. на 29.05.2023 г.

Информация за предстоящия търг, предоставена от „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД можете да намерите тук.

Очакваме Вашите оферти,

Екипът на "Газов Хъб Балкан" ЕАД