"Газов Хъб Балкан" ЕАД официално е член на EUROPEX

Уважаеми партньори,

За нас е удоволствие да ви информираме, че считано от днес „Газов Хъб Балкан“ ЕАД официално е член на Асоциацията на Европейските енергийни борси – EUROPEX.

Europex е асоциацията на енергийни борси, пазарни оператори и делегирани оператори в Европа. Като доставчици на инфраструктура на енергийния пазар, основните дейности на членовете на Europex включват управлението на пазари на едро за електроенергия, газ и емисии в дългосрочен и краткосрочен план. Членовете действат като организирани борсови пазари, регистрирани механизми за докладване (RRM) и платформи за вътрешна информация (IIP) в рамките на Регламента на ЕС относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар на едро (REMIT) и управляват регистри за гаранции за произход за възобновяема енергия.

Сред основните приоритети на Europex са:

- Насърчаване и създаване на условия за ефективни, достъпни, ликвидни, сигурни и прозрачни енергийни и екологични пазари на едро;

- Да представлява интересите на членовете пред законодателни и регулаторни органи, както и други заинтересовани страни, като работи за общи позиции по конкретни въпроси и осигурява единен глас;

- Осигурява подкрепа на членовете по регионални и национални политически въпроси, свързани с европейските енергийни пазари на едро.