НА 31 ОКТОМВРИ 2022 Г. НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ТЪРГОВИЯ НА „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДЕВЕТИЯТ ТЪРГ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА 2022 Г.

Уважаеми партньори,

На база регистрацията за участие в Програмата за освобождаване на газ за 2022 г. и получена информация от страна на обществения доставчик, на 31 октомври 2022 г. (понеделник) от 10:00 до 16:00 ч. местно време (София)  ще се проведе деветият търг по Програмата за освобождаване на газ за 2022 г. Обръщаме внимание, че един участник и свързаните с него лица могат да закупят до 35% от общото количество за 2022 г.

Във връзка с горепосоченото, „Газов Хъб Балкан“ ЕАД предоставя възможност за регистрация на нови участници чрез подаване на необходимите документи, подписани и сканирани по електронна поща, на адрес admin@balkangashub.bg  с  копие до ivaylo.moynov@balkangashub.bg в срок до 17:00 ч. (София) на 28 октомври 2022 г. (петък). Документите в оригинал следва да бъдат предоставени на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД не по-късно от 10:00 ч. на 31 октомври 2022 г.

Предложените продукти от страна на обществения доставчик можете да намерите в посочения линк: https://www.bulgargaz.bg/bg/novini/444

Лице за контакт:

Ивайло Мойнов

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД

Имейл:  ivaylo.moynov@balkangashub.bg

Тел: +359 2 939 6192, Мобилен тел: +359 886 315 598

С уважение,

Екипът на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД