НА 20 ОКТОМВРИ 2022 Г. НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ТЪРГОВИЯ НА „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРИ ТЪРГ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ НУЖДИ НА „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД

Уважаеми партньори,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 20 октомври  2022, от 9:00 до 12:00 ч. на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД ще се проведе втори търг за покупка на природен газ за технологични нужди от страна на „Ай Си Джи Би“ АД за дневни продукти с дати на доставка 21 октомври 2022 и 25 октомври 2022 с място на доставка IP Стара Загора.

Право на участие в търга имат членовете на пазара на ГХБ, които имат валидна лицензия за дейността „търговия с природен газ“, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране, както и от добивни предприятия и/ или други оператори на газопреносна мрежа.

Информация за предстоящия търг, определена от „Ай Си Джи Би“ АД можете да намерите в посочения линк: https://www.icgb.eu/bg/news/ai-si-dzhi-bi-ad-she-organizira-i-provede-vtori-t-rg-za-zakupuvane-na-priroden-gaz-za-tekhnologichni-nuzhdi-na-20-oktomvri-2022g/

Очакваме Вашите оферти,

Екипът на "Газов Хъб Балкан" ЕАД