IRGiT S.A. и “Газов Хъб Балкан” ЕАД подписаха писмо за намерение за сътрудничество

                                                                                                 

гр. Варшава, гр. София, 11 октомври 2022 г.

  • На 11 октомври 2022 г., IRGiT (полската стокова клирингова къща) и “Газов Хъб Балкан” ЕАД (ГХБ) подписаха писмо за намерение за сътрудничество за по-нататъшното развитие на българския и регионалния газов пазар.
  • Целта на съвместната инициатива е да се определи предложение, въз основа на което IRGiT ще предоставя клирингови услуги за пазарите, управлявани от българската  газова борса.
  • IRGiT, като част от TGE Group, отдавна участва в дейности в подкрепа на развитието на регионалния газов пазар, включително чрез участието си в проекта SEEGAS (проект за развитието на интегриран пазар на природен газ в Югоизточна и Източна Европа), в който участва и ГХБ.

Съгласно писмото за намерение, IRGiT ще определи предлагането на клирингови услуги за спот пазарите, управлявани от ГХБ. За да се гарантира успехът на проекта, страните възнамеряват да си сътрудничат тясно в подготвителната фаза, която ще включва,  идентифициране на правните и данъчните ограничения, проверка на потребностите на бизнеса,  включително идентифициране на потенциални клиенти, оценка на необходимата ИТ инфраструктура, модела за клирингови услуги и трансгранични банкови преводи, както и изготвяне, договаряне и сключване на всички и споразумения или разпоредби.

"Ситуацията на европейските борси за електроенергия и газ през последните месеци показа по много конкретен начин необходимостта на пазарите да се осигури сигурност на клиринга, гаранция за доставките и механизми за гарантиране на стабилността и сигурността. Радваме се, че като част от развитието на нашето предлагане, влизаме в партньорство с “Газов хъб Балкан”, чрез което IRGiT ще допринесе за укрепване на сигурността за българския газов пазар. Убеден съм, че дългогодишният ни опит, натрупан на полския пазар, ще доведе до повишаване на привлекателността на предлагането и до увеличаване на ликвидността на пазарите на ГХБ", заяви Лукаш Голишевски, заместник-председател на Управителния съвет на IRGiT.

"Работата по тази жизненоважна услуга за осигуряване на подходящо клирингово решение за нашия пазар е основен етап в по-нататъшното развитие на търговията с газ в България и региона. Нашият подход от създаването на компанията е да се възползваме от най-добрите практики и решения, които отговарят на нуждите на пазара и същевременно предоставят доказани технологии. В този смисъл сме много ентусиазирани да работим заедно с IRGiT през следващите месеци, за да намерим решения за дългосрочни ползи и допълнителна сигурност за българския и регионалния газов пазар", добави Кирил Равначки, изпълнителен директор на “Газов Хъб България” ЕАД.

Подписаното днес писмо за намерения е само една от инициативите на развитие на регионалния газов пазар, в което участват двете структури. Както IRGiT (член на TGE Group), така и ГХБ участват активно в инициативата SEEGAS, ръководена от Секретариата на Енергийната общност, в която партньорите се ангажираха да работят заедно за създаването на общи регионални правила за следпазарна рамка в Южна и Източна Европа. В основата на това сътрудничество е стремежът да се подкрепи енергийният преход и да се улесни трансграничната търговия на енергийните пазари между България, Гърция, Унгария, Полша, Румъния и Украйна.

"Радостно е, че инициативата SEEGAS предоставя полезна платформа за сътрудничество и обмен на опит. Виждаме, че газовите пазари в региона се сближават, тъй като се въвежда в търговска експлоатация допълнителна газова инфраструктура, което ще позволи по-нататъшна диверсификация на газовия пазар. Инициативата на ГХБ и IRGIT показва, че в момента в областта на функционирането на пазара на газ се полагат много усилия за по-нататъшно подобряване на пазарната интеграция чрез предоставяне на клирингови услуги. Надяваме се, че това сътрудничество ще подготви почвата за всички заинтересовани страни от инициативата SEEGAS да се ангажират с намирането на добро решение в регионален мащаб", заяви Грегор Вайнцетел, експерт по газ в Секретариата на Енергийната общност.

Сътрудничеството, установено с българския партньор, е вече втората инициатива, която IRGiT предприема през последните години. През септември 2019 г. IRGiT подписа споразумение за предоставяне на консултантски услуги на литовската газова борса GET Baltic. Полската страна определи оптимален модел на обезпечение и клиринг, както и система за управление на риска за спот и форуърд пазарите на газ, управлявани от GET Baltic.

***

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. е дружество член на GPW Group и притежава лиценз за управление на клирингова къща по смисъла на Закона за търговията с финансови инструменти и Закона за търговията с финансови инструменти, както и на централна клирингова страна по смисъла на Закона за стоковите борси. Опирайки се на своите експертни познания, екип от професионалисти и опит, дружеството се фокусира върху клиринга на сделки и управлението на риска на пазарите, оперирани от TGE, като гарантира сигурността на предлаганите решения.

“Газов хъб Балкан” ЕАД управлява платформа за търговия, обслужваща нуждите на пазарите на природен газ. В синергия с физическата инфраструктура, ГХБ е със седалище в България, ликвиден търговски газов хъб в региона на Югоизточна Европа. Дружеството допринася за повишаване на ликвидността на пазара на природен газ в България и региона на Югоизточна Европа. Продуктовото портфолио се състои от краткосрочни и дългосрочни газови продукти с физическа доставка, които имат за цел да повишат както прозрачността на пазара, така и енергийната сигурност.