ПРЕДСТОЯЩ ТЪРГ ЗА ПОКУПКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ СТРАНА НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД ЗА 26-27 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.

Уважаеми партньори,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 5 септември 2022, от 9:00 до 12:00 ч. на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД ще се проведе търг за покупка на природен газ от страна на „Булгаргаз“ ЕАД за продукти с период на доставка 26 - 27 септември 2022 г. с място на доставка Виртуална търговска точка на „Булгартрансгаз“ ЕАД (VTP Bulgaria).

Право на участие в търга имат всички членове на пазара на ГХБ, които имат валидна лицензия за дейността „търговия с природен газ“, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране. В търга не могат да бъдат предлагани количества газ, закупени от търговци и крайни клиенти по Програмата за освобождаване на количества за доставка през месец септември.

Информация за предстоящия търг, определена от "Булгаргаз" ЕАД можете да намерите в посочения линк: https://www.bulgargaz.bg/bg/novini/428  

Очакваме Вашите оферти,

Екипът на "Газов Хъб Балкан" ЕАД