РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПЪРВИ ТЪРГ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОВОБОЖДАВАНЕ НА ГАЗА за 2020 г.

Уважаеми партньори,

 

В продължение на вчерашната новина, представяме резултатите за закупения газ и цените на сделките от проведения на 9 декември 2019 г. първи търг по програмата за освобождаване на газа за всеки от продуктите.

 

Резултатите са публикувани в секция „Продукти и услуги“, сегмент GRP.

 

От екипа на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД