НА 23 ЮНИ 2022 Г. НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ТЪРГОВИЯ НА „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТЪРГ ЗА ПОКУПКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ СТРАНА НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД

Уважаеми партньори,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 23 юни 2022, от 9:00 до 12:00 ч. на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД ще се проведе търг за покупка на природен газ от страна на „Булгаргаз“ ЕАД за продукт с период на доставка Юли 2022 и с място на доставка Виртуална търговска точка на „Булгартрансгаз“ ЕАД (VTP Bulgaria).

Право на участие в търга имат всички членове на пазара на ГХБ, които имат валидна лицензия за дейността „търговия с природен газ“, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Информация за предстоящия търг, определена от "Булгаргаз" ЕАД можете да намерите в посочения линк: https://www.bulgargaz.bg/bg/novini/408

Очакваме Вашите оферти,

Екипът на "Газов Хъб Балкан" ЕАД