ГХБ въвежда нова допълнителна точка за търговия - UGS Chiren

Уважаеми партньори,

Имаме удоволствието да ви съобщим, че считано от 28.02.2022 г. продуктовата гама на "Газов Хъб Балкан" ЕАД се увеличава с нововъведение - Title transfer UGS Chiren (смяна на собствеността на газа в ПГХ „Чирен“), или съкратено UGS Chiren.

Добавената новата точка за търговия - UGS Chiren, ще се предлага за продукти както от краткосрочния сегмент (WD, DA, WE), така и от дългосрочния сегмент (Week, Month, Quarter, Year) на пазара на ГХБ, като търговията ще се извършва в стандартните часове за търговия за всеки от сегментите, при стандартните такси за транзакция за двата сегмента.

Новата възможност за търговия, ще позволи в електронна среда, смяна на собствеността на количества природен газ за членовете на ГХБ, притежаващи разпределен капацитет за съхранение и количества природен газ в ПГХ „Чирен” за съответния период на продукта, при прозрачни и равнопоставени условия и оптимален и ефективен начин.

ГХБ запазва правото си да отмени сделка, при установяване липса на количества от страна на продавача и/или капацитет за съхранение от страна на купувача за съответния период на сделката.

В случай, че имате въпроси или желаете да направите предложения за този или за друг продукт на пазара на ГХБ, ще се радваме за Вашата обратна връзка на имейл: admin@balkangashub.bg.

От екипа на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД