НА 15 НОЕМВРИ 2021 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВИЯТ ТЪРГ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА 2022 Г. НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ТЪРГОВИЯ НА „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД

Уважаеми партньори,

Във връзка със стартиралата регистрация за участие в Програмата за освобождаване на газ за 2022 г. и календара на търговете  по програмата, на 15 ноември 2021 г. (понеделник) от 10:00 до 16:00 ч. местно време (София)  ще се проведе първият търг по Програмата за освобождаване на газ за 2022 г. Предложените продукти са с цел гарантиране на сигурността на доставките в Република България. Обръщаме внимание, че един участник и свързаните с него лица могат да закупят до 35% от общото количество за 2022 г.

Предложените продукти от страна на обществения доставчик можете да намерите в посочения линк: https://www.bulgargaz.bg/bg/novini/346

Лице за контакт:

Ивайло Мойнов

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД

Имейл:  ivaylo.moynov@balkangashub.bg

Тел: +359 2 939 6192, Мобилен тел: +359 886 315 598

С уважение,

Екипът на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД