„Газов Хъб Балкан” ЕАД стартира Платформа за оповестяване на вътрешна информация (BGH IIP)

„Газов Хъб Балкан” ЕАД стартира работата на Платформа за оповестяване на вътрешна информация – BGH IIP в изпълнение на член 155в(3)6 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), считано от 01.11.2021 г.

 

BGH IIP позволява на пазарните участници да публикуват вътрешна информация в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) №1227/2011, Насоките на ACER за прилагане на REMIT и член 155д и 155е от НЛДЕ.

 

Съгласно раздел 4 на Насоките на ACER за прилагане на Регламент (ЕС) № 1227/2011, вътрешна информация се оповестява чрез публикуване на Urgent Market Massages (UMMs) на Платформа за оповестяване на вътрешна информация (Inside Information Platform, IIP) утвърдена и регистрирана от ACER. Крайният срок за избор и използване на специализирана IIP от пазарните участници е 1 януари 2021 г.

 

Услугите за публикуване на вътрешна информация на BGH IIP са достъпни, както за членове на организирания пазар на ГХБ ЕАД, така и за пазарни участници – трети страни, които не използват Платформата за Търговия на ГХБ, от страните членки на ЕС и Енергийната Общност.

 

Повече информация относно услугите за публикуване е обявена на портала на BGH IIP.

 

  • Членовете на ГХБ могат да публикуват вътрешна информация на платформата BGH IIP без заплащане на такса; 
  • Ценова листа за достъп до услугите за публикуване на вътрешна информация на платформата BGH IIP за пазарни участници, които не са членове на ГХБ.

Допълнително, извън изискванията на НЛДЕ, BGH IIP е в процедура по регистрация като Inside Information Platform пред ACER и позволява публикуване на вътрешна информация от участници на пазара за търговия на едро с газ от всички страни членки на ЕС и Енергийната Общност (EnC), валидна за всички балансови зони в Европа.

 

В случай, че имате въпроси или желаете да направите предложения за тази или за друга услуга на пазара на ГХБ, изпращайте обратна връзка на имейл: admin@balkangashub.bg

От екипа на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД