НА 28 МАЙ 2024 Г. НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ТЪРГОВИЯ НА „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ СТРАНА НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД

Уважаеми партньори,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 28 май 2024 г. (вторник), от 9:00 до 12:00 ч. на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД ще се проведе търг за продажба на природен газ от страна на „Булгаргаз“ ЕАД за продукти с период на доставка 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 юни с място на доставка Виртуална търговска точка на „Булгартрансгаз“ ЕАД (VTP Bulgaria).

Право на участие в търга имат всички членове на пазара на ГХБ, които имат валидна лицензия за дейността „търговия с природен газ“, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Информация за предстоящия търг, определена от "Булгаргаз" ЕАД можете да намерите в посочения линк: https://www.bulgargaz.bg/bg/novini/543

Очакваме Вашите оферти,

Екипът на "Газов Хъб Балкан" ЕАД