НА 17 МАЙ 2024 Г. НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ТЪРГОВИЯ НА „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТЪРГ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ НУЖДИ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

Уважаеми партньори,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 17 май (петък) 2024 г., от 9:00 до 12:00 ч. на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД ще се проведе търг за покупка на природен газ за технологични нужди от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД за продукт с период на доставка от 18.05.2024 г. до 31.05.2024 г. (вкл.) и място на доставка Виртуална търговска точка на „Булгартрансгаз“ ЕАД (VTP Bulgaria). 

Право на участие в търга имат членовете на пазара на ГХБ, които имат валидна лицензия за дейността „търговия с природен газ“, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране, както и добивни предприятия.

Информация за предстоящия търг, определена от „Булгартрансгаз“ ЕАД можете да намерите в посочения линк: https://bulgartransgaz.bg/news/targ-na-platformata-na-gazov-hab-balkan-ead-za-zakupuvane-na-kolichestva-priroden-gaz-za-m-mai-2024-g-856.html

Очакваме Вашите оферти,

Екипът на "Газов Хъб Балкан" ЕАД