Допълнителна информация във връзка с обявения от „Булгаргаз“ ЕАД търг за закупуване на количества за м. май 2024 г.

Уважаеми партньори,

Във връзкa с допълнения в условията на обявения от "Булгаргаз" ЕАД търг, който ще се проведе на 30.4.2024 г., можете да намерите информация на следния линк: https://www.bulgargaz.bg/bg/novini/539