Такси

Всички посочени такси са без включен ДДС


Сметка в лева /BGN/:

Българо-Американска Кредитна Банка АД
SWIFT (BIC): BGUSBGSF
IBAN: BG63BGUS91601006916800 сметка в BGN
София 1000, ул. Славянска 2

Сметка в евро /EUR/:

Българо-Американска Кредитна Банка АД
SWIFT (BIC): BGUSBGSF
IBAN: BG45BGUS91601406916800 сметка в EUR
София 1000, ул. Славянска 2