Дългорочният сегмент на платформата за търговия ще предлага продукти, търгуеми на средносрочна и дългосрочна база - месечни, тримесечни и годишни. Той ще бъде предложен на участниците на пазара в началото на 2020 г.