Сегментът за предлагане на количества по програмата за освобождаване на газа (Gas Release Program) предоставя на обществения доставчик софтуерната и търговската среда за освобождаване на количествата, съгласно изменения и допълнен Закон за енергетиката на Република България.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ НА ПАЗАРНИЯ СЕГМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАЗА ЗА 2020 Г.

GRP AUCTIONS CUMULATIVE