Сегментът за предлагане на количества по програмата за освобождаване на газа (Gas Release Program) предоставя на обществения доставчик софтуерната и търговската среда за освобождаване на количествата, съгласно изменения и допълнен Закон за енергетиката на Република България.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ НА ПАЗАРНИЯ СЕГМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАЗА ЗА 2020 Г.

GRP AUCTIONS CUMULATIVE