НА 21 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЧЕТВЪРТИЯТ ТЪРГ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА 2021 Г.

В изпълнение на календара на търговете по Програма за освобождаване на газа (ПОГ) за 2021 г., на 21 декември 2020 г. (понеделник) от 10:00 до 16:00 ч. местно време (София)  ще се проведе четвъртият търг по програмата.  

Количествата по продукти, обявени от обществения доставчик, са както следва:

o    Месечен продукт за м. януари 2021 г. в размер на 316 500 MWh;

o    Месечни продукти за м. февруари 2021 г. и м. март 2021 г. в размер на 0 MWh;

o    Девет месечни продукт за м. април-декември 2021 г. в размер на 241 766 MWh. 

Обръщаме внимание, че един участник и свързаните с него лица могат да закупят до 50% от общото количество за 2021 г.

Във връзка с текущата извънредна епидемична обстановка на територията на Република България за ограничаване разпространението на COVID-19, „Газов Хъб Балкан“ ЕАД предоставя допълнителна възможност на вече регистрираните в ПОГ за 2020 г. участници, както и потенциални нови участници да подадат необходимите документи, подписани и сканирани по електронна поща, на адрес admin@balkangashub.bg  с  копие до ivaylo.moynov@balkangashub.bg  в срок до 09:00 ч. (София) на 21 декември 2020 г. (понеделник). В тези случаи, документите в оригинал следва да бъдат предоставени на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД при първа възможност.

Необходимите документи и приложения са описани в новината, публикувана на 13 ноември 2020 г., като същите са налични и в секция Продукти и услуги, GRP сегмент на страницата http://balkangashub.bg.

Лице за контакт:

Ивайло Мойнов

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД

Имейл:  ivaylo.moynov@balkangashub.bg

Тел: +359 2 939 6192, Мобилен тел: +359 886 315 598

С уважение,

Екипът на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД