НА 14 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТИЯТ ТЪРГ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА 2021 Г.

Уважаеми партньори,

В изпълнение на календара на търговете по Програма за освобождаване на газа (ПОГ) за 2021 г., на 14 декември 2020 г. (понеделник) от 10:00 до 16:00 ч. местно време (София)  ще се проведе третият търг по програмата.  

Количествата по продукти, обявени от обществения доставчик, са както следва:

o    Годишен продукт в размер на 1 775 135 MWh;

o    12 месечни продукта, както следва:

2021 

MWh

Януари

0

Февруари

0

Март

0

Април

103 064

Май

102 564

Юни

103 064

Юли

118 064

Август

118 064

Септември

88 064

Октомври

56 064

Ноември

28 064

Декември

264

 

Обръщаме внимание, че един участник и свързаните с него лица могат да закупят до 50% от общото количество за 2021 г.

Във връзка с текущата извънредна епидемична обстановка на територията на Република България за ограничаване разпространението на COVID-19, „Газов Хъб Балкан“ ЕАД предоставя допълнителна възможност на регистрираните в ПОГ за 2020 г. участници, както и потенциални нови участници да подадат необходимите документи, както и всички приложения и изискуеми документи, подписани и сканирани по електронна поща, на адрес admin@balkangashub.bg  с  копие до ivaylo.moynov@balkangashub.bg  в срок до 17:00 ч. (София) на 11 декември 2020 г. (петък). В тези случаи, документите в оригинал следва да бъдат предоставени на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД при първа възможност.

Необходимите документи и приложения са описани в новината, публикувана на 13 ноември 2020 г., като същите са налични и в секция Продукти и услуги, GRP сегмент на страницата http://balkangashub.bg.

Лице за контакт:

Ивайло Мойнов

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД

Имейл:  ivaylo.moynov@balkangashub.bg

Тел: +359 2 939 6192, Мобилен тел: +359 886 315 598

С уважение,

Екипът на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД