"ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН" ЕАД РЕГИСТРИРА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" НА ГАЗОВАТА БОРСА

Уважаеми партньори,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че „Топлофикация София“ ЕАД  получи всички необходими разрешения от страна на Столичния общински съвет да се регистрира и да бъде активен  участник на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. В тази връзка бяха подадени и всички необходими документи както за достъп до газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в качеството му на оператор на газопреносна мрежа, така и за регистрация на платформата за търговия. Считано от 7 февруари 2020 г. „Топлофикация София“ ЕАД официално е регистриран участник на газовата борса.

Участието на най-големият консуматор на природен газ в България на българската газова борса от една страна ще допринесе за увеличаване на ликвидността на пазара, и от друга, ще позволи на „Топлофикация София“ да закупва газ на конкурентни пазарни цени, което ще спомогне за подобряване на финансовото състояние на дружеството.  

Убедени сме, че активното участие на газовата борса на най-голямото отоплително дружество на Балканския полуостров ще спомогне, както за подобряване на услугата, която то предлага, така и за установяването на ликвиден и прозрачен пазар на природен газ в България.

От ръководствата на „Газов Хъб  Балкан“ ЕАД и „Топлофикация София“ ЕАД.