НЕАНОНИМЕН ДЪЛГОСРОЧЕН СЕГМЕНТ НА ПЛАФТОРМАТА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН ЕАД

Уважаеми партньори,

Във връзка с постъпили запитвания от пазарни участници, бихме искали да Ви информираме, че при регистрацията на договори на неанонимния дългосрочен пазар на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД сделките ще бъдат нанасяни в модул „Сделки“ на Trayport с отметка „Private and Confidential, PNC”.

В тази връзка, количествата и цената по тези сделки ще бъдат конфиденциални за всички останали пазарни участници и ще бъдат видими само за двата контрагента по тях .

Напомняме на пазарните участници, че сделките по дългосрочния неанонимен сегмент като вид двустранни сделки също подлежат на докладване по REMIT, като „Газов Хъб Балкан“ ЕАД ще предлага съответната услуга на участниците, избрали да възложат докладването на нас като организирано място за търговия.

С уважение,

Екипът на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД