МЕСЕЧЕН ТЪРГ ЗА ФЕВРУАРИ 2020 ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ТЪРГОВИЯ НА „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД

Уважаеми партньори,


На първо място бихме искали да ви поздравим с новата 2020 г. и да ви пожелаем много лични и професионални успехи. На 2 януари 2020 г. стартира многостранната търговия на платформата на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ като още в първия ден бяха сключени сделки с продукти „в рамките на деня“ и „ден напред“.


В изпълнение на т. 8.5. от Споразумението за изпълнение на GRP, на 13 януари 2020 г. ще се проведе месечен търг с физическа доставка м. феврури 2020 г. за общо количество от 151 777 MWh.


За нови участници, които не са се регистрирали за първите три търга, регистрацията продължава до 8 януари 2020 г. включително, като за целта следва да попълните регистрационна форма, която можете да изтеглите от секция Продукти и услуги, GRP сегмент. Регистрационната форма и придружаващите я документи следва да бъдат изпратени на следния имейл адрес: admin@balkangashub.bg  с  копие до simona.barakova@balkangashub.bg.


Оригиналите на попълнената и надлежно подписана регистрационна форма и придружаващите я документи следва да бъдат изпратени в деловодството на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД в запечатан плик с надпис „Регистрационна форма за GRP“ не по-късно от 10 януари 2020 г. на адрес: ж.к. „Люлин“ 2, бул. „Панчо Владигеров“ 66, София 1336, Българияна вниманието на г-жа Симона Баракова.

 

След успешна регистрация „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД ще очаква подписано от успешните кандидати споразумение за участие (без необходимост от попълване на Приложение 2 – декларация), също в срок до 10 януари 2020 г., което можете да изтеглите от секция  Продукти и услуги, сегмент GRP .

 

Лице за контакт:

г-жа Симона Баракова

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД

Имейл:  simona.barakova@balkangashub.bg

Тел: +359 2 939 6549, Мобилен тел: +359 884 070 084

 

С уважение,

Екипът на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД